CJI, Yargı Sistemini Daha Erişilebilir Hale Getirmede Hızla gelişen teknolojinin ve Akıllı Mahkeme Girişimlerinin Rolünü Vurguluyor

Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Üye Devletlerinin Yüksek Mahkeme Başkanları ve Başkanlarının on sekizinci toplantısı, 10 ve 11 Mart tarihlerinde Hindistan Baş Yargıç DY Chandrachud başkanlığında burada yapılmış oldu. Amaç, Üye Devletler içinde etkili adli işbirliğini teşvik etmekti. Tüm ŞİÖ üye devletleri, iki gözlemci devlet (İran İslam Cumhuriyeti ve Beyaz Rusya Cumhuriyeti), ŞİÖ Bölgesel Terörle Savaşım Birimi’nin katılmış olduğu iki günlük bir Ortak etkileşim oturumuydu. Yapı (RATS) ve SCO Sekreterliği, video konuşma yöntemiyle katılan Pakistan haricinde fizyolojik olarak yer almıştı. 10 Mart’ta, SCO Üyesi ve Gözlemci ülkelerde izlenen Yargı Sisteminin kısa bir tanımını ve ek olarak COVID-19 salgını esnasında karşılaşılan zorluklar ve alınan önlemler.Konuşmacılar içinde CJI DY Chandrachud, Kazakistan SC Başkanı Aslambek Mergaliyev, Çin SC Başkan Yardımcısı Jinghong Gao, Kırgız Cumhuriyeti SC Başkanı Zamirbek Bazarbekov, Pakistan Baş Yargıç Umar Ata Bandial, Rusça Baş Yargıç Vyacheslav M. Lebedev, Belarus SC Dy Başkanı Valery Kalinkovich, Dy Yargı Başkanı İran Başkanı Mohammad Mosaddegh Kahnamoee, Se Yardımcısı SCO Genel Sekreterliği Janesh Kain ve RATS, SCO İcra Komitesi Direktör Yardımcısı Rakesh Kumar Verma. Yargıç DY Chandrachud, ortak oturumu Hindistan’ın Yargı sistemine kısa bir genel bakış sunarak başlattı. Yargı kurumunun COVID-19 salgını esnasında karşılaşmış olduğu zorlukları paylaştı, CJI, Hindistan Yargısının erişimi sağlamak için sanal duruşmalar için hızla gelişen teknolojinin benimsenmesi, mahkeme işlemlerinin canlı akışı ve e-dosyalama şeklinde önlemlere odaklandı. hakkaniyet.Hindistan yargı sistemine hızla gelişen teknolojinin dahil edilmesinin yargı kurumlarını tüm vatandaşları için daha erişilebilir hale getirdiğinin altını çizdi. Toplantıya katılan Yargı Başkanları, yargı sistemlerinin işleyişini, karşılaştıkları zorlukları ve yargılarının COVID-19 salgınının tesirini en aza indirmek için almış olduğu yenilikçi tedbirleri de paylaştılar. ilk münakaşa mevzusu “Akıllı Mahkemeler” ve Yargının geleceği oldu.CJI, delegelere hitaben yapmış olduğu konuşmada Hindistan’ın akıllı mahkeme girişimlerini ele aldı. CJI, yargı sisteminin, bulundukları yere yada sosyo-ekonomik durumuna bakılmaksızın tüm vatandaşlara zamanında ve etkili adaletin sağlanmasını sağlaması icap ettiğini altını çizdi. Vatandaşlar ile hakkaniyet sistemi arasındaki uçurumu kapatmak için hızla gelişen teknolojinin kullanılması icap ettiğini söylemiş oldu. “Akıllı Mahkeme” girişimlerinin prosedürleri basitleştirmeye ve vatandaşların dijital altyapı vasıtasıyla hakkaniyet dağıtım sistemine erişimini artırmaya odaklandığını paylaştı. Mahkeme Raporları, mahkeme tutanaklarının suni zeka tabanlı canlı dökümü ve diğerlerinin yanı sıra kararların birden oldukca bölgesel dile çevirisi.Münakaşaya katılan Kazakistan Mahkeme İdaresi Başkanı Nail Akhmetzakirov, adli tesislerde hızla gelişen teknolojinin kullanılmasının mahkemeleri daha iyi hale getirdiğini altını çizdi. işlemler kolay. Kazakistan’ın adli hizmetlerde elektronik sistemi daha erişilebilir hale getirmek için COVID-19 tehdidi sonrası yeni bir yazılım geliştirdiğini sözlerine ekledi. Kırgız Cumhuriyeti Hakimi Rakhat Karimova delegelere Kırgız Cumhuriyeti Yargı sisteminin adil ve adil olmaya odaklandığını bildirdi. genel olarak halkın çıkarları için etkili önlemler. Yargının COVID-19 salgını esnasında ve sonrasında tüm icra organlarının dijitalleşmesiyle elektronik sisteme geçtiğinin altını çizdi. Suni zekanın geleceğe atılan adım olduğuna inanan Karimova, yargının yargılamaları hızlandıracak yeni teknolojileri benimsediğini ve bununla birlikte kolay seyretme mekanizmalarıyla hakimlerin görevlerini yerine getirmesini sağlayarak adaletin gerçek anlamda sağlanmasını sağlayacağını belirtti. ikinci münakaşa mevzusu “Adalete Erişimin” Kolaylaştırılması idi (Hakkaniyet imtiyazlılarla sınırlandırılmamalıdır): problemler, inisiyatif ve beklentiler, Hindistan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Yargıç Sanjay Kishan Kaul, Adalete Erişimin önemini altını çizdi. Alt mahkemeler tarafınca aşırı sözü geçen cezaevlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Nitelikli yasal temsile erişim mevzusunun ceza adaleti sisteminde eleştiri bir unsur bulunduğunu bilhassa altını çizdi. Mahkemeler tarafınca Adalete Erişim sorununu her iki taraftan da çözmek için benimsenen çeşitli mekanizmaları altını çizdi. Birincisi, vatandaşları Hindistan Anayasası ve Internasyonal İnsan Hakları Yasası kapsamındaki haklarını gerçekleştirmeleri için güçlendirirken ve ikincisi, en savunmasız kişileri korumak için Ceza Adaleti mekanizmasını reforme ederek.Münakaşaya katılan Xiaochen Qiann, dava açma bölümünün Baş Yargıcı Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi, kapsayıcılık, hakkaniyet, uygunluk, verimlilik, zeka ve doğruluk özelliklerine haiz çağıl kamu yargı hizmetlerinin inşa edilmesinin yargının gelişmesi için birincil derecede mühim bulunduğunu ekledi. Mahkeme iş yükünün ve sınırı olan adli kaynakların SCO üyeleri olarak hem ulusal hem de toplu olarak ele alınması ihtiyaç duyulan küresel bir mesele bulunduğunu altını çizdi. Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı Vyacheslav M Lebedev, korumak için birkaç yasanın oluşturulduğunu altını çizdi. davacılar tarafınca kendi ikamet yerlerinde açılabilecek, mahkeme oturumlarına uzaktan katılıma olanak elde eden, yargılama yeri ve zamanı ile SMS ile bildirimlerin ve mahkemenin işleyişine ilişkin bilgilerin mevcudiyetine ilişkin bilgilerin bulunabileceği iddia sistemini içeren vatandaşlar. “Yargının Karşılaşmış olduğu Kurumsal Zorluklar: Gecikmeler, Altyapı, Temsil ve Şeffaflık” münakaşa mevzusu, Hindistan Yüksek Mahkemesi Yargıcı KM Joseph, davaların yüksek oranda beklemede olduğu mevzusuna ve bunlara Erişim aracı olarak kafi altyapı tesislerine duyulan ihtiyacın altını çizdi. Justice.Justice Joseph, Mahkeme salonları ile Konut Birimleri arasındaki altyapı boşluğuyla ilgili endişelerini dile getirdi Bölge Adliyesinde. Ek olarak, beklemede olan ve yeni oluşturulan davalarla verimli bir halde ilgilenmek için ek mahkemelerin projelendirilmesi icap ettiğini ekledi ve Hindistan’ın verimli, açık ve adil bir Yargı Sistemine haiz olmasını sağlamak için ilerlemenin lüzumlu bulunduğunu sözlerine ekledi. Katılımcı ek olarak yargı birimlerinin karşılaşmış olduğu ortak kurumsal zorlukları da paylaştı. İki günlük oturumda, Üye Ülkelerin/Gözlemci Devletlerin Baş Yargıçları/ Başkanları/ Yargıçları ve ŞİÖ Sekreterliği ve SCO RATS ve ortak bildiri imzalanmasıyla sonlandı. ŞİÖ Üye Devletlerinin Yüksek Mahkemeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve genişletmek ve yargı sisteminin etkinliğini ve Adalete Erişimi çoğaltmak için teknoloji kullanımını teşvik etme niyeti görüşme edildi. Yargıç DY Chandrachud kapanış konuşmasında, mahkeme süreçlerini daha rahat ve daha erişilebilir hale getirmek için toplu olarak yeni mekanizmalar benimseme gereğini altını çizdi. Yargı sistemini basit insanlara daha yakın hale getirmek için ŞİÖ üye devletlerinin adli ortaklaşa iş için çaba sarf etmesi icap ettiğini altını çizdi. ŞİÖ Üye Devletlerindeki yargı sistemlerinin karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukların altını çizdi ve bu konferansın tüm üye ve gözlemci devletlere iyi mi izin verdiğini altını çizdi. yargı alanlarında ortak olan zorluklar üstüne derinlemesine düşünün. Bu sorunların karşılıklı ortaklaşa iş ve toplanan deneyimler ve bilgelik paylaşılarak ele alınması icap ettiğini altını çizdi. Özbekistan, kapanışta ilgili ülkelerin yargı sisteminin geleceği için bir takım ortak hedef üstünde anlaşmaya varırken, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 2024 yılı rotasyonuna ilişkin bir sonraki Baş Yargıçlar/Başkanlar toplantısı için başkanlığı toplu olarak emanet etti. bağlantılar otomatikman oluşturulabilir – ayrıntılar için etik beyanımıza bakın.

Teknoloji Haberleri